Links

Biljartvereniging:  “De bal” 
Biljartvereniging “De Carambole  http://www.bvdecarambole.nl/
Biljartvereniging “De keu”
De katholieke vrouwen gilde
De katholieke bond ouderen
De Oosterdijks Cultureel Belang
De bridgeclub Andijk: http://home.kpn.nl/yala78ll/andijk/html/maina.htm
De Volksdansvereniging Andijk west
De Line dance vereniging “Dutch Country College Dancers”
Tienerclub “de inspring” http://www.deinspring.nl/
De zonnebloem http://www.zonnebloem.nl/
De Stichting Gemeenschapsveiling Sarto