Verenigingen

Maandag Avond
Biljartvereniging “De bal”

Dinsdag Avond
Biljartvereniging “De carambole”
De Katholieke Vrouwen Gilde 1x in de maand

Woensdag Middag
Ouderen Soos met klaverjas en biljart
Katholieke bond ouderen huisvest zich in Sarto, met klaverjas en bingo
Katholieke bond ouderen Jeu de Boules, buiten
Volkdansvereniging Andijk

Woensdag Avond
Biljartvereniging “De Keu”
De Line dance vereniging “The Dutch Country College Dancers”
De Bridgeclub Andijk, geven bridge cursus

Donderdag Middag
Katholieke bond ouderen Jeu de Boules, buiten

Donderdag Avond
De Bridgeclub Andijk speelt in de grote zaal.

Vrijdag
Iedere 2e Vrijdagavond van de maand is de O.C.B. aanwezig in Sarto

Zondag
Iedere 1e zondag van de maand, Koppelbiljart aanvang 14.00uur
Iedere 3e zondag van de maand, Vrij dansen met The Dutch Country College Dansers, aanvang 13.15uur
Iedere 4e zondag van de maand, Koppelklaverjas aanvang 14.00uur